Nova Apaserv se luptă cu Curtea de Conturi pentru salarii majorate fără respectarea legii

De aproape trei ani apărătorii operatorului de apă luptă să scape de impunerile Curţii de Conturi după un control ce a vizat activitatea sa în perioada 2010-2012.

Nova Apaserv se luptă cu Curtea de Conturi pentru salarii majorate fără respectarea legii

   FOTO: Ştiri.Botoşani.Ro

Un control al Curţii de Conturi ce viza perioada 2010- 2012 a prins Nova Apaserv pe picior greşit, auditorii depistând mai multe ilegalităţi în modul de desfăşurare a activităţii proaspătului operator de apă- după preluarea activelor de la falimentara Apa Grup.

Printre altele, inspectorii Curţii de Conturi au depistat că nu au fost respectate reglementările contabile privind recunoaşterea veniturilor şi a cheltuielilor în contabilitatea societăţii comerciale. Mai exact, Nova Apaserv a preluat, în noiembrie 2010, active în valoare de peste 123 de milioane de lei precum şi pasive- reprezentând subvenţii de la bugetul de stat şi bugetul judeţean pentru investiţii precum şi împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii-, în valoare de peste 122 de milioane de lei. Numai că înregistrările contabile au fost caracterizate de auditori drept neconforme cu reglementările contabile, ceea ce a dus la supraevaluarea rezultatului financiar şi a capitalurilor proprii ale operatorului de apă.

Mai mult, Curtea de Conturi a depistat şi că dobânzile aferente fondurilor nerambursabile transferate de Uniunea Europeană şi aflate la dispoziţia Nova Apaserv fuseseră înregistrate în contabilitate despre venituri din activitatea financiară proprie.

Nici modul de majorare a salariilor unor angajaţi ai operatorului nu au fost pe placul inspectorilor financiari, astfel că au sancţionat şi aceste aspecte. Fiecare neregulă a primit un termen de conformare, finalul lunii aprilie 2014, însă Nova Apaserv a preferat să atace în instanţă constatările Curţii de Conturi.

La Tribunalul Botoşani, sentinţa a venit în aprilie anul trecut, judecătorii considerând că punctul din raport referitor la modul de preluare a pasivelor şi activelor Apa Grup a rămas fără obiect, prin corectare.

Au menţinut însă deciziile Curţii de Conturi referitoare la dobânzile aferente fondurilor neramburabile, în valoare de 1,4 milioane de lei precum şi cele privind erorile în acordarea creşterilor salariale din anii 2011 şi 2012.

Despre ce era vorba? Despre faptul că în 2011, Nova Apaserv a acordat creşteri salariale individuale, fapt ce a determinat creşterea salariului mediu brut cu 220 de lei, adică 11,8% faţă de anul precedent. Acest fapt a încălcat însă dispoziţiile Legii bugetului de stat care arată că "operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creşteri salariale, dar nu mai mari decât inflaţia prognozată pentru anul 2011, şi anume 3,6%".

Mai mult, în 2012, societatea a acordat personalului creşteri salariale care au determinat majorarea salariului mediu brut cu 13 lei, asta deşi în 2011 Nova Apaserv a înregistrat o pierdere în exploatare de 851.000 de lei iar profitul brut, de 388.000 de lei, a fost realizat strict pe seama dobânzilor acumulare în conturile proiectelor ex-ISPA. Or, din nou, Legea bugetului de stat prevedere că "operatorii economici care au înregistrat pierderi nu pot depăşi nivelul cheltuieilor cu salariile realizate în anul precedent". În consecinţă, stabilirea prin contractele individuale de muncă a unor coeficienţi de ierarhizare peste nivelul celor prevăzuţi în contractul colectiv de muncă a determinat la plata ilegală a unor drepturi salariale brute estimate la 54.000 de lei- doar la nivelul unui eşantion de angajaţi, nu a tuturor angajaţilor.

Cum operatorul de apă a avut drept de recurs, acesta tocmai s-a înregistrat la Curtea de Apel Suceava. Am încercat să obţinem un punct de vedere din partea conducerii Nova Apaserv, mai exact a directorului economic Daniela Jîtăraşu, însă acest lucru nu a fost posibil.

 

Spune-ne opinia ta