Nemulțumire profundă în rândul angajaților unei instituții din Botoșani!

Angajații unei instituții din Botoșani i-au trimis ministrului muncii, Lia Olguța Vasilescu, dar și premierului Sorin Grindeanu, o scrisoare deschisă prin care cer majorarea salariilor astfel încât cuantumul acestora să fie adus la nivelul celorlalte salarii din sistem.

Nemulțumire profundă în rândul angajaților unei instituții din Botoșani!

Solicitarea vine din partea angajaților Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Botoșani, și are ca obiective atât menținerea nivelului de trai și a puterii de cumpărare a salariaților din domeniul protecției mediului, cât și respectarea principiului echității și al retribuirii conform importanței muncii depuse.

"Vă rugăm să luați act de nemulțumirea noastră profundă în ceea ce privește nivelul actual al salarizării, nejustificat de scăzut, rezultat al aplicării neunitare și discriminatorii a Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și al indiferenței factorilor decizionali în ceea ce privește retribuirea activității depuse în cadrul instituțiilor de mediu din România. Chiar dacă numeric suntem nesemnificativi la nivel național, activitatea pe care o desfășurăm este de imporanță strategică pentru asigurarea bunei direcții de dezvoltare a acestei țări. În majoritate covârșitoare ocupăm funcții publice și desfășurăm activități deosebit de specializate, care necesită pregătire profesională continuă și multidisciplinară, fiind singura categorie de funcționari publici care implementează, monitorizează, verifică și controlează ampla legislație din domeniul protecției mediului, legislație pe care o conexăm permanent cu cea complementară din domeniile administrație publică, sănătate publică și veterinară, fitosanitară, urbanism, protecția apelor și pădurilor, pescuit și vânătoare", se arată în scrisoarea salariaților APM Botoșani.

Salariile angajaților APM Botoșani se calculează prin raportare la nivelul celor stabilite personalului plătit din fonduri publice din decembrie 2009. În perioada 2010 – 2011 acestea au fost diminuate cu 25%, iar în anii 2012 și 2013 au revenit treptat la valoarea inițială, cu pierderea definitivă a altor drepturi salariale: prima de vacanță și premiul anual. 

"În decembrie 2015 am beneficiat, alături de tot sistemul bugetar, de majorarea cu 10% a salariilor. Din acest moment și până în prezent, salariații din APM Botoșani NU AU MAI PRIMIT NICI O MAJORARE SALARIALĂ. Prin urmare, salariile nete ale angajaților acestei instituții, toți absolvenți de studii superioare, se încadrează în acest moment între 1371 lei și 2211 lei –personal executie si  2860 lei - 3193 lei pentru personalul de conducere, acestea incluzând și spor de condiții vătămătoare în cuantum de 10%. Chiar dacă personalul din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani face parte din familia ocupațională de funcții bugetare ADMINISTRAȚIE, nivel TERITORIAL, în conformitate cu Legii cadru nr.284/2010, nivelul de salarizare actual este cu mult inferior salariaților din aceeași familie ocupațională. În ultimii ani, cu precădere în perioada decembrie 2015 – martie 2017, categorii de personal numeric mai importante decât noi, dar din aceeași familie ocupațională au beneficiat de măriri salariale substanțiale, creându-se adevărate dezechilibre în sistemul public. Exemplificăm: direcțiile sanitar-veterinare județene, casele de asigurări de sănătate județene, casele județene de pensii, agențiile județene pentru plăți și prestații sociale, direcțiile de sănătate publică, consiliile județene, administațiile județene a finanțelor publice. De asemenea, și altor categorii de bugetari, cum ar fi cele din familiile ocupaționale învățământ și sănătate, le-au fost acordate importante majorări și alte drepturi de natură salarială. Față de cele prezentate, va rugăm să reflectați just și cu înțelepciune solicitărea noastră și să întreprindeți cu celeritate tot ce este în atribuțiile dumneavoastră, asfel încât să nu rămânem ceea ce suntem la acest moment: cea mai discriminată și nesusținută guvernamental categorie de salariați plătiți din fonduri publice", se mai menționează în scrisoare. 

 

Spune-ne opinia ta