Municipiul Botoşani apare cu deficienţe majore în raportul Curţii de Conturi!
BOTOSANI

Raportul Curţii de Conturi aferent anului 2015 conţine câteva menţiuni referitoare la municipiul Botoşani şi la comunele Vorona, Truşeşti şi Vîrfu Câmpului.

Municipiul Botoşani apare cu deficienţe majore în raportul Curţii de Conturi!

Aşa cum ne-a obişnuit de câţiva ani încoace, Curtea de Conturi a României face public raportul anual un an mai târziu. Mai exact, instituţia a dat publicităţii raportul aferent anului 2015. Cum era de aşteptat, raportul conţine câteva menţiuni referitoare la judeţul Botoşani.

De exemplu, se arată că la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Botoşani, inspectorii Camerei de Conturi Botoşani au constatat utilizarea împrumutului în sumă de 1.627.856 lei pentru plata unei corecții financiare determinate de nerespectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, conflictul de interese și existența unor indicii de fraudă constatate de autoritățile competente. "Afacerea" la care face referire raportul este proiectul pe termie, accesat de municipiul Botoşani şi care l-a dus pe fostul viceprimar Cătălin Alexa în situaţia de a fi judecat acum, în urma unei anchete a DNA. Tocmai această situaţie, arată Curtea de Conturi, "a generat costuri suplimentare pentru finanțarea investiției neprevăzute de Municipiul Botoșani în bugetul proiectului și în legătură cu care nu au fost luate măsuri de recuperare. Valoarea abaterii reprezentând prejudiciul cert nestabilit de Municipiul Botoșani și pentru care nu s-au luat măsuri de recuperare este de 722.549 lei".

Mai mult, tot în contul municipiului Botoşani "s-a constatat neraportarea corectă la finele anului 2015 a plăților efectuate către beneficiari, în sumă de 360.460 lei, din împrumutul contractat de la UniCredit Ţiriac Bank SA către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice precum şi a datoriei publice a municipiului Botoșani, prin neînregistrarea în contabilitate, respectiv în bilanțul încheiat la 31 decembrie 2015 a obligațiilor de plată în sumă de 5.462.601 lei, generate de contractele de finanțări rambursabile încheiate de municipiul Botoșani, aflate în derulare în perioada 2014-2015".
Este vorba de creditul cu o valoare totală de 24 de milioane de lei, accesat de municipalitate pentru susţinerea investiţiei de la parcul de agrement Cornişa.

Comuna Vorona, grad de îndatorare peste prevederile legale

O altă primărie la care inspectorii Curţii de Conturi au depistat abateri este Vorona. Potrivit raportului, la Vorona s-a constatat înregistrarea eronată și necuprinderea în buget a ratelor scadente datorate, aferente împrumuturilor contractate dar şi angajarea unor cheltuieli de capital prin nerespectarea prevederilor privind achizițiile publice și contractarea de împrumuturi pentru finanțarea unor cheltuieli neeligibile fără ca acestea să fie incluse în bugetul Proiectului.

Ar fi vorba de încheierea unui nou angajament legal (contract de achiziție publică) cu același constructor, la același obiectiv de investiții, în condițiile în care entitatea avea deja un contract în derulare. Cu alte cuvinte, s-au suprapus două contracte semnate cu acelaşi constructor. De asemenea, începând cu anul 2016, gradul de îndatorare al comunei Vorona a fost estimat la 82,16% din veniturile proprii luate în calculul, potrivit legii, mai mult cu 12,16% faţă de cel prevăzut în reglementările legale.

O altă neregulă constatată de inspectorii Camerei de Conturi Botoşani este aceea că din bugetul comunei Trușești au fost imobilizate în anul 2014 în contul deschis la CEC Bank disponibilități în sumă de 39.275 lei, iar la sfârşitul anului trecut, Primăria a înregistrat disponibilități în acest cont în sumă de 17.713 lei.

Mai mult, în evidența contabilă a comunei Trușești nu au fost înregistrate următoarele contracte: contractul de garantare încheiat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, contractul de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale înregistrat la CEC și contractul de ipotecă mobiliară înregistrat la CEC.

Tot la Truşeşti, nu a fost actualizată în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, pagina de internet, cu documentele și informațiile prevăzute de reglementările legale.

O ultimă menţiune referitoare la instituţiile publice ale judeţului Botoşani arată că abaterile de la legalitate și regularitate constatate de Camera de Conturi ca urmare a efectuării acțiunilor de control cu tema "Controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale" nu au influențat semnificativ Contul general anual al datoriei publice pe anul 2015 întocmit la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.

La nivel teritorial, însă, au fost emise decizii prin care au fost dispuse măsuri de corectare a abaterilor constatate, iar în cazul municipiului Botoşani şi a comunei Vârfu Câmpului au fost efectuate și propuneri de sesizare a organelor de urmărire penală.

 

Spune-ne opinia ta