Municipalitatea face noi demersuri pentru a prelua Cinematograful Unirea!

Primăria municipiului Botoșani face o nouă încercare de a prelua spațiile în care funcționează Cinematograful Unirea. 

Municipalitatea face noi demersuri pentru a prelua Cinematograful Unirea!

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de săptămâna viitoare este și un proiect de hotărâre prin care se cere acordul aleșilor municipali pentru notificarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor România-Film în vederea preluării din proprietatea privată a statului în domeniul public al municipiului Botoșani a sălii de spectacol, împreună cu terenul și bunurile mobile aferente.

Potrivit raportului de specialitate, Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 reglementează în beneficiul adrninistraţiilor locale posibilitatea de preluare a sălilor de spectacol cinematografic din proprietatea privată a statului în domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale, în baza unei notificări transmisă Regiei Autonome de Distribuţieşi Exploatare a Filmelor "România - Film". În termen de 10 zile de la primirea notificării, Regia este obligată să-şi desemneze reprezentantul şi să semneze protocolul de predare - primire. În cazul în care Regia nu-şi îndeplineşte această obligaţie încheierea protocolului se va face de către reprezentantul Ministerul Culturii în consiliul de administraţie al Regiei, mandatat în acest sens de către Ministerul Culturii.

Între sălile de spectacol cinematografic care fac obiectul reglementării susmenţionate se regăseşte şi Cinematograful "UNIREA" din municipiul Botoşani.

Municipiul Botoşani a mai întreprins demersuri pentru preluarea acestui imobil în domeniul public de interes local, începând din anul 2009, care nu s-au putut soluţiona favorabil din cauza tegiversărilor RADEF "România - Film" şi a modificărilor legislative.

"La data acelor demersuri şi în prezent am avut în vedere că imobilul cinematograf "UNIREA" se pretează pentru sediu şi sală de spectacole a Filarmonicii Botoşani", se mai arată în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre de Consiliu Local. 

 

Spune-ne opinia ta