Instanţe sufocate de dosarele datornicilor la utilităţi
BOTOSANI

Instanţe sufocate de dosarele datornicilor la utilităţi
Nu-ţi plăteşti facturile, ajungi la judecată! Zilnic, pe rolul instanţelor din judeţ sunt înregistrate zeci de acţiuni prin care furnizori de servicii îşi dau în judecată datornicii pentru a recupera debitele restante.

Sunt de notorietate campaniile operatorului de apă, de pildă, pentru recuperarea debitelor clienţilor de la blocuri, ce nu pot fi debranşaţi datorită vecinilor bun-platnici. În aceste condiţii, singura variantă de recuperare a datoriilor o reprezintă acţiunile în instanţă. Cristian Romanovschi, directorul comercial al Nova Apaserv, spune că din 2010, anul înfiinţării actualului operator de apă, până acum în instanţă au fost înaintate 4940 de dosare.

"De exemplu, pentru serviciile prestate, şi anume vânzarea de apă, avem dosare în valoare de peste 6,8 milioane de lei, din care până acum, prin sentinţe judecătoreşti, am recuperat în jur de 2,3 milioane. La acestea se adaugă penalizări pentru neplata facturilor la timp, în valoare de 1,3 milioane de lei, şi până acum am recuperat 396.000 de lei. Mai adăugăm şi cheltuielile de judecată, în sarcina debitorilor, care ajung la peste un milion de lei, din care am încasat până acum 360.000 de lei", explică directorul comercial al Nova Apaserv.

Numai în acest an, pe rolul judecătoriilor au fost înregistrate 1.200 de dosare, în urma cărora Nova Apaserv se aşteaptă să recupereze un total de 2.128.000 de lei, până acum încasând 227.000 de lei.

Situaţia este similară şi în cazul Modern Calor, însă reprezentanţii operatorului nu au putut oferi cifre deoarece în aceste zile, întreg Departamentul Juridic lucrează la inventarierea tuturor dosarelor înaintate în instanţă de la înfiinţarea societăţii până acum.

Nici foştii operatori de utilităţi, Apa Grup şi Termica, nu şi-au încasat toate restanţele de la clienţi, astfel că lichidatorul judiciar al celor două societăţi a deschis acţiuni tot în instanţă. "Pentru Apa Grup avem pe rol cam două mii de dosare, în jur de trei mii de dosare în executare silită, iar pentru Termica, pe rol avem active 140 de dosare, alte 2.759 de dosare fiind în executare", spune Constantin Lulu Dascălu, lichidatorul celor două societăţi.

Ce se întâmplă în instanţă

În momentul în care se înregistrează o acţiune de recuperare a debitelor, procedura e clară: primul pas este înregistrarea cererii de chemare în judecată, dosarul este repartizat aleatoriu unui complet de judecată. Judecătorul Ciprian Miron de la Judecătoria Botoşani, spune că în prima etapă se regularizează cererea de chemare în judecată, judecătorul ar putea cere reclamantului să completeze dosarul în cazul în care există lipsuri, iar dacă dosarul este complet, cererea de chemare în judecată se comunică pârâtului- în acest caz creditorul, pârâtul poate formula întâmpinare, după care se fixează termenul de judecată.

"În principiu, la acest tip de acţiuni, probatoriul este clasic, nu se administrează decât probe cu înscrisuri şi în general se soluţionează la primul termen sau în cel mult două termene. Apoi se pronunţă hotărârea judecătorească ce va fi comunicată părţilor, părţile pot formula apel în termen de 30 de zile. În general debitorii nu formulează apel. Astfel că după ce hotărârea rămâne definitivă, creditorul are la dispoziţie un titlu executoriu. În cazul în care debitorul nu plăteşte sumele înscrise în hotărârea judecătorească, creditorul se adresează unui executor judecătoresc pentru a solicita instanţei încuviinţarea executării silite, instanţa primeşte cererea de încuviinţare a executării silite care în principiu este admisă. Apoi executorul depune demersurile necesare în vederea executării silite a debitorului prin mai multe modalităţi: executare silită mobiliară, imobiliară, funcţie de sumele înscrise în titlul executoriu şi de debitor, de la caz la caz, dacă realizează venituri, dacă are conturi bancare, dacă are un apartament, o maşină. Expertul face verificări pentru a vedea ce anume poate executa silit", explică judecătorul Ciprian Miron.

În schimb, în cazul în care un debitor are datorii la mai mulţi furnizori de utilităţi, de exemplu, aceştia din urmă nu pot deschide împreună o singură acţiune în instanţă, ci fiecare înaintează propria-i cerere. "Ar exista această posibilitate, dar nu am întâlnit până acum un caz în care Nova Apaserv, Modern Calor şi Asociaţia de Proprietari să formuleze împreună o acţiune comună. Nu este exclus, codul prevede această posibilitate, dar nu s-a întâmplat pentru că este vorba de debite diferite, de perioade diferite şi o natură juridică a obligaţiei diferită", adaugă judecătorul Ciprian Miron.

Potrivit magistratuui, într-o singură zi s-au înregistrat 400 de acţiuni pentru recuperarea de debite. Problema este că toate aceste mii de dosare îngreunează activitatea instanţelor, doar înregistrarea atâtor mii de dosare ocupând ore întregi din programul de lucru al grefierilor care sunt obligaţi să rămână peste program pentru că o acţiune nu poate fi înregistrată într-o altă zi decât cea în care a fost depusă.

 

Spune-ne opinia ta