Inspectoratul Școlar al Județului Botoşani anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Botoşani

Inspectoratul Școlar al Județului Botoşani anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Botoşani
Nr. crt.Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridicăNumăr posturi DirectorNumăr posturi
Director adjunct
1Școala Gimnazială Nr. 1 Adăşeni10
2Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeşti11
3Școala Gimnazială Nr. 1 Avrămeni10
4Școala Gimnazială Nr. 1 Bălușeni10
5Școala Gimnazială Nr. 1 Blândeşti10
6Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani10
7Clubul Sportiv Şcolar Botoşani10
8Colegiul Economic "Octav Onicescu" Botoşani11
9Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani11
10Colegiul Naţional "A.T. Laurian'' Botoşani11
11Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani11
12Grădiniţa cu Program Prelungit "Şotron" Botoşani10
13Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 Botoşani10
14Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 19 Botoşani10
15Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 22 Botoşani10
16Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 Botoşani10
17Liceul "Alexandru cel Bun" Botoşani11
18Liceul "Dimitrie Negreanu" Botoşani10
19Liceul cu Program Sportiv Botoşani11
20Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani11
21Liceul Tehnologic "Elie Radu" Botoşani10
22Liceul Tehnologic "Petru Rareş" Botoşani11
23Liceul Tehnologic Special "Sf. Stelian" Botoșani11
24Liceul Teoretic "Grigore Antipa" Botoşani10
25Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" Botoşani11
26Palatul Copiilor Botoşani10
27Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoşani10
28Școala Gimnazială "Elena Rareş" Botoşani11
29Şcoala Gimnazială "Grigore Antipa" Botoşani11
30Școala Gimnazială "Sf. Nicolae" Botoşani10
31Școala Gimnazială "Sfânta Maria" Botoşani10
32Şcoala Gimnazială "Ştefan Cel Mare" Botoşani11
33Şcoala Gimnazială Nr. 2 Botoșani10
34Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani11
35Şcoala Gimnazială Nr. 10 Botoşani11
36Școala Gimnazială Nr. 11 Botoşani11
37Şcoala Gimnazială Nr. 12 Botoşani11
38Şcoala Gimnazială Nr. 13 Botoşani10
39Școala Gimnazială Nr. 17 Botoşani11
40Şcoala Gimnazială "Gheorghe Coman" Brăeşti10
41Școala Gimnazială "Dimitrie Pompeiu"  Broscăuți10
42Liceul Tehnologic Bucecea11
43Școala Gimnazială Nr. 1 Călăraşi10
44Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cândeşti10
45Școala Gimnazială Nr. 1 Concești10
46Şcoala Gimnazială Nr. 1 Copălău10
47Școala Gimnazială Nr. 1 Cordăreni10
48Școala Gimnazială Nr. 1 Corlăteni10
49Şcoala Gimnazială "Octav Băncilă" Corni10
50Şcoala Gimnazială "Nicolae Călinescu" Coşula10
51Liceul Tehnologic Coţuşca11
52Școala Gimnazială Nr. 1 Cristești10
53Școala Gimnazială "Ioan Murariu" Cristinești10
54Liceul "Dimitrie Cantemir" Darabani11
55Școala Gimnazială "Leon Dănăilă" Darabani11
56Școala Gimnazială Nr. 1 Dângeni10
57Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Dersca10
58Școala Gimnazială Nr. 1 Dimăcheni10
59Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dobîrceni10
60Școala Gimnazială "Mihai Constantineanu" Dorobanţi10
61Clubul Copiilor Dorohoi10
62Colegiul Naţional "Grigore Ghica" Dorohoi11
63Grădiniţa cu Program Prelungit "Ştefan cel Mare şi Sfânt" Dorohoi10
64Liceul "Regina Maria" Dorohoi11
65Liceul Tehnologic Special "Ion Pillat" Dorohoi11
66Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi10
67Școala Gimnazială  "Ştefan cel Mare" Dorohoi10
68Şcoala Gimnazială "Al. I. Cuza" Dorohoi11
69Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi11
70Școala Gimnazială "Spiru Haret" Dorohoi11
71Școala Gimnazială "Dimitrie Romanescu" Dorohoi10
72Școala Gimnazială Nr. 1 Dorohoi10
73Şcoala Gimnazială "Aristotel Crîşmaru" Drăguşeni10
74Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu"  Dumbrăviţa10
75Școala Gimnazială Nr. 1 Dumeni10
76Școala Gimnazială Nr. 1 Durnești10
77Liceul Tehnologic  "Nicolae Bălcescu" Flămînzi11
78Școala Gimnazială "Ion Bojoi" Flămînzi11
79Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbăneşti10
80Şcoala Gimnazială "Ioan Cernat" Havîrna10
81Școala Gimnazială "Teofil Vâlcu" Hăneşti10
82Școala Gimnazială Nr. 1 Hilişeu-Horia10
83Școala Gimnazială "Dan Iordăchescu" Hlipiceni10
84Școala Gimnazială Nr. 1 Hudești10
85Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Ipoteşti10
86Școala Gimnazială Nr. 1 Leorda10
87Şcoala Gimnazială "Gheorghe Popovici" Lozna10
88Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca10
89Școala Gimnazială Nr. 1 Manoleasa10
90Școala Gimnazială "Ion Păun Pincio" Mihăileni10
91Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mihălăşeni10
92Școala Gimnazială Nr. 1 Mileanca10
93Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc10
94Școala Gimnazială Nr. 1 Orăşeni Deal10
95Şcoala Gimnazială "Dr. Partenie Ciopron" Păltiniş10
96Liceul Tehnologic Plopenii Mari11
97Liceul Teoretic "Anastasie Başotă" Pomîrla11
98Școala Gimnazială Nr. 1 Prăjeni10
99Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiţi10
100Școala Gimnazială Nr. 1 Rădăuţi-Prut10
101Școala Gimnazială Nr. 1 Răuseni10
102Școala Gimnazială Nr. 1 Ripiceni10
103Şcoala Gimnazială Nr. 1 Roma10
104Școala Gimnazială Nr. 1 Româneşti10
105Școala Gimnazială Nr. 1 Santa Mare10
106Liceul Teoretic "Dr. Mihai Ciucă" Săveni11
107Școala Gimnazială  Nr. 1 Săveni11
108Şcoala Profesională "Sf. Ap. Andrei" Smîrdan10
109Școala Gimnazială Nr. 1 Stăuceni10
110Școala Gimnazială Nr. 1 Suliţa10
111Liceul Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni11
112Liceul Teoretic "Ștefan D. Luchian" Ștefănești11
113Școala Gimnazială Nr.1 Ştiubieni10
114Liceul Tehnologic  Todireni11
115Liceul "Demostene Botez" Truşeşti11
116Şcoala Gimnazială "Tiberiu Crudu" Tudora10
117Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ungureni10
118Școala Gimnazială Nr. 1 Unţeni10
119Şcoala Gimnazială Nr. 1 Văculeşti10
120Şcoala Gimnazială "Dimitrie Brândză" Viişoara10
121Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrfu Cîmpului10
122Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni10
123Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni-Deal10
124Școala Profesională "Gheorghe Burac" Vlăsineşti10
125Școala Gimnazială Nr. 1 Vorniceni10
126Liceul Tehnologic "Ştefan cel Mare şi Sfânt" Vorona11
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a)         au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
b)        sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
c)         sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
d)        dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
e)         nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
f)         nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
g)         sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
h)         nu au avut statutul de lucrător al Securității sau colaborator al Securității.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani, http://www.isjbotosani.ro/.

Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.
Probele de interviu și evaluare a Curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada                 17 octombrie - 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0231 584050, de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00.

(Anunt I.S.J. Botosani)
 

 

Vezi alte știri publicate de Ionut Iosub

Service auto Start-Up Botosani angajează mecanici auto!

Sâmbătă, 14 Iulie 2018
1396

Datorită creşterii constante a numărului de clienţi foarte mulţumiţi de serviciile pe care le oferim în domeniul întreţinerii şi reparaţiilor autoturismelor, service aut...

Anunt angajare Business Account Manager

Vineri, 13 Iulie 2018
1140

Business Account Manager - Hunter - Partener VodafoneCandidatul idealCe cautam la urmatorul Business Account Manager ?  1 ani experienta in achzitie de conturi in vanzari directe ...

Diamantul restaurantelor botoșănene!

Marţi, 10 Iulie 2018
3851

Sâmbătă, 7 iulie a.c., și-a făcut inaugurarea unul dintre cele mai frumoase saloane de evenimente din Botoșani, al 5-lea din cadrul Complexului Rediu, salonul DIAMOND. Numele trădează fin...